Udział członkowski /wpisowe/                                     -   5 000,00 zł

 

CENY  WODY

 

Opis NETTO BRUTTO

woda na cele socjalno bytowe dla odbiorców indywidualnych, Urząd Gminy, OSP,

szkoły i przedszkola

 

4,00 zł/m3 4,32 zł/m3

instytucje użyteczności publicznej

 

4,80 zł/m3 5,18 zł/m3

działalność gospodarcza

 

6,50 zł/m3 7,02 zł/m3

miesięczna opłata stała

 

13,00 zł/mc 14,04 zł/mc

woda pobierana z hydrantu

 

20,00 zł/m3 21,60 zł/m3

demontaż wodomierza na zimę, lub zakręcenie zasuwy na okres zimowy

 

80 zł 86,40 zł

 


 podatek Vat dla powyższych pozycji wynosi 8 %