Spółka Wodociągowa Wilkowice Cennik

 

Udział członkowski /wpisowe/

- 5 000,00 zł

OPIS:

CENA WODY:    

NETTO

BRUTTO

woda na cele socjalno bytowe dla odbiorców indywidualnych, Urząd Gminy, OSP, szkoły i przedszkola 

4,60 zł/m3

4,97 zł/m3

instytucje użyteczności publicznej

5,80 zł/m3

6,26 zł/m3

działalność gospodarcza

7,90 zł/m3

8,53 zł/m3

miesięczna opłata stała

16,00 zł/mc

17,40 zł/mc

miesięczna opłata stała dla odbiorców z e-fakturą

15,00 zł/mc

16,20 zł/mc

woda pobierana z hydrantu

20,00 zł/m3

21,60 zł/m3

zryczałtowana opłata za wymianę wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy

250,00 zł/m3

307,50 zł/m3

demontaż wodomierza na zimę, lub zakręcenie zasuwy na okres zimowy

100 zł

108,00 zł


*podatek Vat dla powyższych pozycji wynosi 8 %