Spółka Wodociągowa Wilkowice Cennik

 

Udział członkowski /wpisowe/

- 5 000,00 zł

OPIS:

CENA WODY:    

NETTO

BRUTTO

woda na cele socjalno bytowe dla odbiorców indywidualnych, Urząd Gminy, OSP, szkoły i przedszkola 

5,00 zł/m3

5,40 zł/m3

instytucje użyteczności publicznej

6,30 zł/m3

6,80 zł/m3

działalność gospodarcza

8,80 zł/m3

9,50 zł/m3

miesięczna opłata stała

20,00 zł/mc

21,60 zł/mc

miesięczna opłata stała dla odbiorców z e-fakturą

19,00 zł/mc

20,52 zł/mc

woda pobierana z hydrantu

30,00 zł/m3

32,40 zł/m3

zryczałtowana opłata za wymianę wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy

300,00 zł

324,00 zł

demontaż wodomierza na zimę, lub zakręcenie zasuwy na okres zimowy

120 zł

129,60 zł


*podatek Vat dla powyższych pozycji wynosi 8 %