Alarmy w systemie Polonia są wysyłane na podany adres e-mail w momencie jego wykrycia.Gdyby był problem z transmisją radiową, wówczas alarm zostanie przesłany przy okazji najbliższej transmisji, a alarm będzie zawierał informację o godzinie i dacie wystąpienia alarmu.

Wiadomości e- mail z alarmami przychodzą z adresu: notifications@metering.ocupoly.com

Alarmy wysyłane są automatycznie i dotyczą poboru wody za wodomierzem. Po otrzymaniu takiej wiadomości należy samodzielnie zidentyfikować przyczynę alarmu i odpowiednio na nią zareagować. Poniżej lista możliwych alarmów:


1. Alarm odłączenia/podłączenia.
Zdarzenie występujący w przypadku przecięcia przewodu łączącego moduł z wodomierzem lub w przypadku rozłączenia głowicy czytającej od wodomierza.
2. Alarm przecieku.
Zdarzenie pozwalające wykryć przeciek (niewielki pobór wody) wynikający z nieprawidłowej pracy elementów instalacji (najczęściej awaria spłuczki). Alarm wystąpi po dobie stwierdzonego poboru wody w każdym dwugodzinnym przedziale doby
3. Alarm słabej baterii.
Stan napięcia na baterii jest sprawdzany każdego dnia o północy. Jeśli napięcie na baterii spadnie do poziomu poniżej 3,0 V zostanie wysłana informacja na serwer wraz z wartością napięcia.
4. Alarm przekroczenia dziennej dawki.
Zdarzenie, które wystąpi jeśli w ciągu całej doby (od północy do północy) nastąpi przekroczenie wartości założonej. Fabrycznie jest to 1500 litrów.
Moduł posiada mechanizm uczenia zachowań klienta, i zostanie on dopasowany do zwyczajów klienta w ciągu 21 dni przy poborze przekraczającym 100 litrów na dobę.
5. Alarm pęknięcia wężyka.
Zdarzenie, które wystąpi jeśli zostaną wykryte 3 impulsy (30 litrów) przepływu o większym natężeniu niż zakładane. Fabrycznie jest to 1200 litrów/godzinę.
Moduł posiada mechanizm uczenia zachowań klienta, i zostanie on dopasowany do zwyczajów klienta w ciągu 21 dni przy poborze przekraczającym 100 litrów na dobę.