REGULAMIN

  

REGULAMIN WYBORU DELEGATÓW SPÓŁKI

 

WODOCIAGOWEJ W WILKOWICACH 

 

 

 

zobacz lub pobierz plik »»»

  

Woda w sieci Spółki Wodociągowej Wilkowice, jest uzdatniana i filtrowana w sposób, gwarantujący jej najwyższą jakość. Wymagania czystości wody w sieci, znacznie przewyższają te którym podlegają wody butelkowane. Twardość wody podawanej do sieci to 50mg CaCO3.

 

 

Mętność i rdzawa barwa wody płynącej z kranów, zwykle wynika z zabrudzeń wtórnych w przyłączach domowych - wykonanych z materiałów podatnych na korozję. Gorąco zachęcamy do wymiany stalowych rur powodujących rdzawą wodę, na nowoczesne rury PE, nie wpływające na kolor, smak, zapach i skład wody.

Dla członków Spółki którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej pocztą e-mail, opłata miesięczna jest niższa o 1 zł i wynosi 15 zł miesięcznie.

Tu, w punkcie 3 znajdą państwo informację jak zadeklarować chęć otrzymywania faktur e-mailem :

www.wodociagi-wilkowice.pl/zalatwianie-spraw

 

 

Jeśli spóźnili się Państwo z podaniem odczytu wodomierza, to po otrzymaniu faktury proszę niezwłocznie sprawdzić stan wodomierza ze stanem na fakturze. W przypadku rozbieżności większych niż 20% istnieje możliwośc korekty faktury.

 

 

 

  O spółce

 

Spółka Wodociągowa w Wilkowicach powstała w 1966 r. jako pierwsza w gminie Wilkowice. Pierwszym głównym zadaniem Spółki była budowa wodociągu w formie "czynu społecznego ludności wiejskiej. Zakładano, że docelowo do wodociągu podłączonych zostanie ok. 800 budynków. Zadanie to było początkowo bardzo trudne do realizacji z uwagi na niechęć mieszkańców do wpłacenia udziału o wartości ok. trzech pensji, podczas gdy każdy posiadał indywidualną studnię. W miarę upływu czasu wzrastało zaufanie do działalności Spółki i zwiększała sie liczba członków, obecnie Spółka liczy ponad 2000 członków, z czego 1900 podłączonych jest do wodociągu tj. ok 90% mieszkańców Wilkowic.
Średnio dobowe zużycie wody obecnie wynosi ok. 700-800 m3
 
Spółka Wodociągowa pozyskuje wodę z trzech ujęć powierzchniowych, usytuowanych na naszych rzekach: Wilkówce i Zimniku, wypływających ze zbocza Magurki. Wybudowanie ujęć w strefie lasu ponad zabudową mieszkaniową sprawia, że woda płynąca w naszym wodociągu jest krystalicznie czysta i nie posiada żadnych metali ciężkich.
 
W okresie suszy Spółka uruchamia dodatkowo 3 studnie głębinowe o głębokości ok. 100 m każda i łącznej wydajności ok. 400 m3 / dobę. Posiadamy również trwałe połączenie z wodociągiem w Mesznej. Ponadto w 2013 roku połączono nasz wodociąg z wodociągiem w Bystrej i "Aqua" w Bielsku-Białej. 

 

Woda rozprowadzana jest grawitacyjnie poprzez studnie redukcyjne / 3 strefy ciśnień/ siecią wodociągową o długości ok. 48 km. Sieć ta pokrywa całą zurbanizowaną powierzchnię Wilkowic. Wodociąg wykonany jest z rur żeliwnych, stalowych, PCV i polietylenowych o średnicy od 63 do 225 mm. Obecnie rury stalowe jako najbardziej awaryjne wymieniane są na rury PE w miarę posiadanych środków finansowych.
 
Spółka Wodociągowa działa w oparciu o Ustawę Prawo Wodne na zasadach non profit. Cena wody jest tak ustalana, aby pokrywała tylko koszty działalności, dlatego też możemy dostarczać najtańszą wodę w regionie. Spółka w chwili obecnej zatrudnia 5 etatowych pracowników. Spółką kieruje 5 osobowy Zarząd, a kontroluje pracę Zarządu 3 osobowa Komisja Rewizyjna. Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów na okres 5 lat.