Udział członkowski /wpisowe/                                     -   3.000,00 zł

 

CENY  WODY

 

woda na cele socjalno bytowe dla odbiorców indywidualnych ,Urząd Gminy , OSP, szkoły iprzedszkola 3,20 zł/m3
instytucje użyteczności publicznej 3,70 zł/m3
działalnoś gospodarcza 5,00 zł/m3
miesięczna opłata stała 10,00 zł/mc

 


* do cen wody należy doliczy podatek Vat w wysokości 8 %