Aktualności

 

 

REGULAMIN WYBORU DELEGATÓW 

SPÓŁKI WODOCIAGOWEJ W WILKOWICACH  ............................................................... »»»

 

 

07-05-2019
Zmiana numerów kont bankowych

Od bieżącego okresu rozliczeniowego opłatę za wodę do Spółki Wodociągowej w Wilkowicach  należy przekazywać na indywidualny numer konta, wpisany na przelewie bankowym. Jest to numer konta bankowego, przypisany do odbiorcy wody, ostatnie sześć cyfr nowego numeru, jest kodem odbiorcy.

Zapłaty zrealizowane na stary numer konta będą rozliczane tak jak dotychczas, jednak poprawne ich zaksięgowanie wymaga podania aktualnych danych o odbiorcy wody (widniejących na deklaracji), kodu odbiorcy, lub numeru opłacanej faktury.